Fysiotherapie bij kanker

Fysiotherapie bij kanker?

JA …! Kanker komt helaas steeds vaker voor. Over tien jaar wordt er ver­wacht dat 1.4 mil­joen men­sen de…
kraken

Het ‘kraken’ bij manuele therapie

Wat is een manu­eel the­ra­peut? De manu­eel the­ra­peut is een fysi­o­the­ra­peut die zich op uni­ver­si­tair niveau…
looptraining geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een rela­tief onbe­ken­de spe­ci­a­li­sa­tie bin­nen de fysiotherapie.…
valtraining

Valpreventie

‘Voorkomen is beter dan gene­zen’ Vallen is de laat­ste jaren regel­ma­tig in het nieuws en dat is niet zonder…
verzuring

Het effect van verzuring

Lichaamswaarden Middels onder­zoek bestaat de moge­lijk­heid om aller­lei ver­schil­len­de waar­den in het menselijk…
lage rugpijn

Informatie en adviezen over lage rugpijn

Cijfers over lage rug­pijn Lage rug­pijn is een veel­voor­ko­men­de klacht bin­nen alle leef­tijds­groe­pen. 50–80%…
Slaapproblemen oplossen

Wat te doen bij slaapproblemen?

Hoe beter je omgaat met de tijd waar­in je wak­ker bent, hoe beter je slaapt. “Een goe­de nacht­rust begint…
Dry needling

Dry needling behandeling

Wat is dry need­ling? Dry need­ling is een metho­de die effec­tief is bij spier­ge­re­la­teer­de klach­ten. Het is een…
vergoeding fysiotherapie

Hoe werkt de vergoeding voor fysiotherapie in 2023?

Onze prak­tijk heeft met alle zorg­ver­ze­ke­raars een over­een­komst. Bij een aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring krijgt u bij…

Claudicatio Intermittens of etalagebenen, alles wat u moet weten

Claudicatio Intermittens ofte­wel eta­la­ge­be­nen komt in Nederland bij onge­veer 19% van de bevol­king voor,…
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie

Contact

Op onder­staan­de tele­foon­num­mers zijn wij bereikbaar:
  • 046–888 10 07 (Broeksittarderweg 154, Sittard)
  • 046–451 26 11 (Overhoven 103a, Sittard)
  • 045–527 45 68 (A ge water 20, Schinveld)
  • 046–410 55 54 (Mauritslaan 30, Geleen)

of vul dit con­tact­for­mu­lier in en wij nemen zo spoedig
moge­lijk con­tact met u op.

Met * gemar­keer­de vel­den zijn ver­plicht in te vullen.

Privacy *

8 + 8 =

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram

Broeksittarderweg 154, Sittard

A ge water 20, Schinveld

Mauritslaan 30, Geleen

Overhoven 103a, Sittard


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl

 

Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie