Nieuws

Geen Resultaten Gevonden

De pagi­na die u zocht kon niet gevon­den wor­den. Probeer uw zoek­op­dracht te ver­fij­nen of gebruik de boven­staan­de navi­ga­tie te vin­den wat u zoekt.

2 weken gele­den
  • 16
  • 3

Patiëntenbeoordeling
U beoor­deelt ons met een

9

(Bron: Qualizorg)

Vanaf 1 janu­a­ri 2019 zet­ten wij de prak­tijk van Fysiotherapie Daniels te Overhoven voort en krijgt de prak­tijk een nieuw kleur­tje. Marc en Renee bedankt voor de goe­de zor­gen!

 

 

Geen Resultaten Gevonden

De pagi­na die u zocht kon niet gevon­den wor­den. Probeer uw zoek­op­dracht te ver­fij­nen of gebruik de boven­staan­de navi­ga­tie te vin­den wat u zoekt.

Geen Resultaten Gevonden

De pagi­na die u zocht kon niet gevon­den wor­den. Probeer uw zoek­op­dracht te ver­fij­nen of gebruik de boven­staan­de navi­ga­tie te vin­den wat u zoekt.

Volg ons op Youtube

Volg ons op Facebook

Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld
Houben Fysiotherapie & Personal Training Sittard-Geleen-Schinveld3 dagen gele­den
PRINSJESDAG

De der­de dins­dag van sep­tem­ber is een belang­rij­ke dag voor de Nederlandse poli­tiek en wordt Prinsjesdag genoemd.

Op die dag spreekt het staats­hoofd in de Staten-Generaal in ver­e­nig­de ver­ga­de­ring bij­een de troon­re­de uit. Daarin geeft de rege­ring aan wat het rege­rings­be­leid zal zijn voor het komen­de jaar.

Prinsjesdag is een dag die met veel ritu­e­len gepaard gaat.

Contact

Op onder­staan­de tele­foon­num­mers zijn wij bereik­baar:

  • 046–888 10 07 (Broeksittarderweg 154, Sittard)
  • 046–411 14 51 (Romeinenstraat 28, Sittard)
  • 046–451 26 11 (Overhoven 103a, Sittard)
  • 045–527 45 68 (A ge water 20, Schinveld)
  • 046–410 55 54 (Mauritslaan 30, Geleen)

of vul dit con­tact­for­mu­lier in en wij nemen zo spoe­dig
moge­lijk con­tact met u op.

Met * gemar­keer­de vel­den zijn ver­plicht in te vul­len.

Facebook Twitter YouTube LinkedIn Instagram

Privacy *

8 + 9 =

Broeksittarderweg 154, Sittard

Romeinenstraat 28, Sittard

A ge water 20, Schinveld

Mauritslaan 30, Geleen

Overhoven 103a, Sittard

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl