Nieuws

Geriatrie, oncologie en oedeemtherapie team

In onze prak­tijk wer­ken we met een gespe­ci­a­li­seerd team rond geri­a­trie (oude­ren), onco­lo­gie (kan­ker) en oedeem (vocht­pro­ble­men). Behandeling kan plaats­vin­den in de prak­tij­ken te Sittard of Schinveld, maar zeker ook bij u thuis (fysi­o­the­ra­pie aan huis). Geriatriefysiotherapie Wij beschik­ken over een aan­tal MSc. gespe­ci­a­li­seer­de geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peu­ten die naast de spe­ci­a­li­sa­tie ook…

Samenwerking met Anytime Fitness

Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft haar oor­sprong op de Romeinenstraat 28 te Sittard, waar al jaren wordt samen­ge­werkt met Anytime Fitness Sittard Lahrhof. De unie­ke ser­vi­ce­ge­rich­te kruis­be­stui­ving werpt al lan­ge tijd vruch­ten af. Sporters met bles­su­res wor­den snel weer op weg gehol­pen door de fysi­o­the­ra­peut en pati­ën­ten die fysi­o­the­ra­peu­tisch zijn uit­be­han­deld kun­nen snel ver­der…

Kaakfysiotherapie

Pijn in de kaak Als een kaak­ge­wricht of kaak­spie­ren niet goed func­ti­o­ne­ren, kan dat pijn­klach­ten ver­oor­za­ken. Ook een ver­moeid gevoel in de kaken of ande­re onge­mak­ken, zoals het niet goed kun­nen ope­nen of slui­ten van de mond of pro­ble­men met kau­wen kun­nen het gevolg zijn van het niet goed func­ti­o­ne­ren van het kaak­ge­wricht of de kaak­spie­ren. Kaakproblemen kun­nen zelfs nek- en hoofd­pijn­klach­ten…

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl

 

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie