Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Met ingang van 1 janu­a­ri 2017 moe­ten alle zorg­ver­le­ners in Nederland vol­doen aan eisen die in het kader van de Wet kwa­li­teit, klach­ten en geschil­len zorg (Wkkgz) wor­den gesteld. Ook onze prak­tijk vol­doet aan deze eisen.We zijn aan­ge­slo­ten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klach­ten en geschil­len­re­ge­ling. Daarnaast zijn we via het Keurmerk regis­ter en RBCZ regis­ter onder­he­vig aan het tucht­recht regu­lie­re en com­ple­men­tai­re zorg (TCZ).De klach­ten­for­mu­lie­ren lig­gen in de wacht­ka­mer van de praktijk.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E ln.eiparehtoisyf­nebuoh@ofni  |  W www.houben­fysiotherapie.nl

 

Patiënten Portal
Personal Training
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie

afspraak maken