logo Bumpers

logo Sittard Condors

SLTC

Partners

Om uw zorg­vraag zo goed moge­lijk te kun­nen beant­woor­den kan het han­dig zijn ande­re dis­ci­pli­nes aan te spre­ken. Denk hier­bij bij­voor­beeld aan ergo­the­ra­pie, logo­pe­die of een dië­tis­te. Wij heb­ben in de afge­lo­pen jaren een selec­te groep van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge part­ners om ons heen verzameld.

logo Balance your Body  Logo Dietiste Sjerty Peeters  Logo Chiropractie Geleen

Logo pedicure Jolanda Versprille

Therapieteam Vitaal


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie