Rug- en nekherstel

Bij wer­vel­ko­lom­pro­ble­men zijn onze manu­eel the­ra­peu­ten de casema­na­gers. Samen wordt beke­ken wel­ke manu­e­le ver­rich­tin­gen en/of oefen­the­ra­pie voor uw klacht het bes­te resul­taat opleveren.

Manuele the­ra­pie is een spe­ci­a­li­sa­tie bin­nen de fysi­o­the­ra­pie. Manueeltherapeuten zijn gespe­ci­a­li­seerd (MSc.) in het manu­eel behan­de­len van gewrichts- en spier­klach­ten die moge­lijk gepaard gaan met zenuw­pro­ble­ma­tiek. Hiervoor heeft de manu­eel the­ra­peut diver­se tech­nie­ken, waar­on­der bij­voor­beeld het mani­pu­le­ren ofte­wel “kra­ken”.

Deze ver­bij­zon­de­ring is bin­nen onze prak­tijk gewaar­borgd door uni­ver­si­tair opge­lei­de the­ra­peu­ten. Een behan­de­ling van deze aard is altijd in over­leg met u als pati­ënt en wordt na het onder­zoek met u besproken.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie