Revalideren voor en na een operatie

Na een gewrichts- en/of ande­re ope­ra­tie is het moge­lijk dat u wordt door­ver­we­zen naar een fysi­o­the­ra­peut. Therapie kan bestaan uit het weer func­ti­o­neel en bruik­baar krij­gen van een gewricht maar ook het weer opbou­wen van con­di­tie, kracht, lenig­heid en snel­heid kun­nen behan­del­doel­stel­lin­gen zijn. Therapietrajecten kun­nen vari­ë­ren van enke­le weken tot soms wel een jaar. Bij gewrichts­ver­van­gen­de ope­ra­ties (tota­le knie of heup) is het aan te raden om 8–10 weken voor­af­gaan­de aan de ope­ra­tie te star­ten met trai­ning. Het her­stel ver­loopt dan na de ope­ra­tie snel­ler en beter!


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie