Behandeling van vochtproblemen

Oedeemfysiotherapie is een ver­bij­zon­de­ring bin­nen de fysi­o­the­ra­pie. Deze fysi­o­the­ra­peu­ten zijn gespe­ci­a­li­seerd in het behan­de­len van vocht­pro­ble­men. Oorzaken van vocht­pro­ble­men kun­nen vaat­pro­ble­ma­tiek, lym­fe-aan­doe­nin­gen, ope­ra­ties of trau­ma zijn. De the­ra­pie kan bestaan uit manu­e­le lym­fe­drai­na­ge, com­pres­sie­the­ra­pie, advi­se­ring en bewegingstherapie.

Deze ver­bij­zon­de­ring is bin­nen onze prak­tijk gewaar­borgd door uni­ver­si­tair opge­lei­de the­ra­peu­ten. Een behan­de­ling van deze aard plan­nen wij altijd in over­leg met u als pati­ënt en wordt na het onder­zoek met u besproken.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie