Team Sittard is op zoek naar een nieuwe collega.
Je start met 2 avonden en de vrijdag.

Je maakt deel uit van een enthou­si­ast team, werkt in een goed geü­ti­li­seer­de prak­tijk, vol­gens de laat­ste inzich­ten van ons vak.
Je bent een team­play­er die ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt, cli­ënt gericht is, en beschikt over een Rust Roest-men­ta­li­teit.
Bij inte­res­se stuur je CV en moti­va­tie­brief naar roy@houbenfysiotherapie.nl

 

Roy Houben

Volg ons op Twitter

3 dagen gele­den
Inschrijving Houben Fysiotherapie Aope Zittesje geo­pend! https://t.co/yDT8478PYh
6 dagen gele­den
STOPPEN MET ROKEN

Overweegt u om te stop­pen met roken? Neem dan eens een kijk­je op deze web­si­te. Joyce de Vaan bege­leidt men­sen die wil­len stop­pen met roken.

https://t.co/PYDV2i9eCx https://t.co/PYDV2i9eCx
1 week gele­den
HEUP- EN KNIEARTROSE

Artrose is een van de meest voor­ko­men­de gewrichts­aan­doe­nin­gen van het bewe­gings­ap­pa­raat. Bij artro­se is niet alleen het kraak­been en het bot aan­ge­daan, maar kun­nen ook de weke delen zoals… https://t.co/XOdRAiHZDi
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl

 

Share This