Team Sittard is op zoek naar een nieuwe collega.
Je start met 2 avonden en de vrijdag.

Je maakt deel uit van een enthou­si­ast team, werkt in een goed geü­ti­li­seer­de prak­tijk, vol­gens de laat­ste inzich­ten van ons vak.
Je bent een team­play­er die ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt, cli­ënt gericht is, en beschikt over een Rust Roest-men­ta­li­teit.
Bij inte­res­se stuur je CV en moti­va­tie­brief naar roy@houbenfysiotherapie.nl

 

Roy Houben

Meest recente berichten

Volg ons op Twitter

6 dagen gele­den
Revalidatie bij kan­ker

Oncologiefysiotherapie is een spe­ci­a­li­sa­tie bin­nen de fysi­o­the­ra­pie. Deze fysi­o­the­ra­peu­ten zijn gespe­ci­a­li­seerd in het bege­lei­den vóór, tij­dens en ná onco­lo­gi­sche tra­jec­ten. Zij zijn in staat… https://t.co/gkJ0IXENTp
2 weken gele­den
Revalideren bij een neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­ning

Binnen onze prak­tijk heb­ben zich een aan­tal collega’s gespe­ci­a­li­seerd in reva­li­da­tie bij neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­nin­gen zoals een beroer­te, Parkinson,… https://t.co/byH6ycVCpb
2 weken gele­den
Sinds afge­lo­pen week­end is onze prak­tijk 3 Masters rij­ker! 🎉👊👏🏻👍🏻💪🏻🥇Thomas Canton en @michelbeuken als manu­eel the­ra­peu­ten en @NadineDeJonge als geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peut. #RustRoest
3 weken gele­den
Spier- en gewrichtsbehand‌el‌i‌n‌g
Spier- en gewrichts­klach­ten kun­nen beper­kin­gen ople­ve­ren bij het uit­voe­ren van aller­lei dage­lijk­se han­de­lin­gen. Bovendien kun­nen ze zeer pijn­lijk zijn. Deze klach­ten kun­nen… https://t.co/fRG24SuQa2
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Schinveld

A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

(alle loca­ties) Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

Share This