Team Sittard is op zoek naar een nieuwe collega.
Je start met 2 avonden en de vrijdag.

Je maakt deel uit van een enthou­si­ast team, werkt in een goed geü­ti­li­seer­de prak­tijk, vol­gens de laat­ste inzich­ten van ons vak.
Je bent een team­play­er die ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt, cli­ënt gericht is, en beschikt over een Rust Roest-men­ta­li­teit.
Bij inte­res­se stuur je CV en moti­va­tie­brief naar roy@houbenfysiotherapie.nl

 

Roy Houben

Meest recente berichten

Volg ons op Twitter

3 dagen gele­den
Heeft u COPD of kent u iemand met COPD? Bent u het (ook) niet eens met de nieu­we ver­goe­dings­wij­ze van fysi­o­the­ra­pie en COPD? Dan is dit uw kans! Vul de peti­tie in!

https://t.co/k6co3l2s5p https://t.co/qdMSO96l2I
4 dagen gele­den
Small Group Training

Bij deze vari­ant trai­nen maxi­maal 3–5 per­so­nen in een klein groeps­ver­band onder bege­lei­ding van onze per­so­nal trai­ner of fysi­o­the­ra­peut. Als deel­ne­mer heeft u uw eigen pro­gram­ma, geba­seerd op uw… https://t.co/mig8ExLlBn
1 week gele­den
Vanaf janu­a­ri 2019 heb­ben wij er een loka­tie bij! https://t.co/e2TYdLOt4o
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Schinveld

A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

(alle loca­ties) Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

Share This