­Testen en trainings­­be­ge­­lei­­din‌g

De fit­test is de basis van trai­ning. Er wordt een basis­me­ting uit­ge­voerd om uw hui­di­ge fysie­ke gesteld­heid te bepa­len en de fun­de­ring te leg­gen voor uw trai­ning. Door te tes­ten en te meten kun­nen wij uw trai­nings­sche­ma op uw fysie­ke gesteld­heid afstem­men en opbou­wen naar uw spe­ci­fie­ke doelen.

De fit­test advi­se­ren wij voor ieder­een die bij ons komt trai­nen, maar kunt u ook gebrui­ken om elders te trai­nen en zelf het effect te eva­lu­e­ren. Zelfs het opstel­len van trainingsschema’s om elders uit te voe­ren valt onder onze dienstverlening.

Naast de fit­test bie­den wij diver­se vor­men van bege­leid trai­nen. Dit kan vari­ë­ren van per­so­nal trai­ning tot trai­nen in klei­ne groep­jes (small group trai­ning) en spe­ci­fie­ke groe­pen zoals bij­voor­beeld SeniorenFit. Kijk eens op onze web­si­te www.houbenpersonaltraining.nl


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie