Spier- en gewrichts­­behan­d‌e­l‌i‌n‌g

Spier- en gewrichts­klach­ten kun­nen beper­kin­gen ople­ve­ren bij het uit­voe­ren van aller­lei dage­lijk­se han­de­lin­gen. Bovendien kun­nen ze zeer pijn­lijk zijn. Deze klach­ten kun­nen het gevolg zijn van een bles­su­re of trau­ma, ze kun­nen ech­ter ook ont­staan door keten­pro­ble­ma­tiek. Een ver­keer­de hou­ding of ver­keerd gebruik tij­dens het bewe­gen kan pro­ble­men ople­ve­ren. De fysi­o­the­ra­peu­ten bij Houben Fysiotherapie ver­tel­len u na het onder­zoek wel­ke behan­del­vor­men het snelst effect heb­ben en hoe­veel behan­de­lin­gen er nodig zijn om het gewens­te resul­taat te berei­ken. Bij twij­fel kun­nen wij altijd nader beeld­vor­mend onder­zoek aanvragen.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie