Samenwerking met Anytime Fitness

door | 12-11-2019 | Fitness, Sportblessures

Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft haar oor­sprong op de Romeinenstraat 28 te Sittard, waar al jaren wordt samen­ge­werkt met Anytime Fitness Sittard Lahrhof. De unie­ke ser­vi­ce­ge­rich­te kruis­be­stui­ving werpt al lan­ge tijd vruch­ten af. Sporters met bles­su­res wor­den snel weer op weg gehol­pen door de fysi­o­the­ra­peut en pati­ën­ten die fysi­o­the­ra­peu­tisch zijn uit­be­han­deld kun­nen snel ver­der bij de sport­school.

Vrijblijvend inloopspreekuur

Elke vrij­dag­och­tend is er een vrij­blij­vend inloopspreek­uur van 10.30 – 11.30 uur op deze loca­tie.
De loca­tie bevat een breed sca­la aan appa­ra­tuur. Vaste appa­ra­tuur, los­se gewich­ten en een uit­ge­brei­de car­dio lijn. Tevens is er een gedeel­te voor vrije oefe­nin­gen.

Archief

Share This