Retour

Retourvoorwaarden:

Een onge­bruikt / onge­o­pend pro­duct kun je retour­ne­ren.
Indien het pro­duct geo­pend of gebruikt is kun­nen wij het pro­duct niet retour nemen.

De bestel­ling deels retour­ne­ren kan ook.
Je ont­vangt dan dat gedeel­te van het aan­koop­be­drag terug.

Je kunt bin­nen 14 dagen nadat je het pro­duct ont­van­gen hebt, je retour aan­mel­den.
Hierna krijg je nog eens 14 dagen de tijd om je pro­duct gra­tis terug te stu­ren.
Je hebt 2 opties:

  • je pro­duct gra­tis rui­len voor een ander pro­duct.
  • je pro­duct gra­tis retour­ne­ren en je geld terug laten stor­ten.

Om het vol­le­di­ge aan­koop­be­drag terug te krij­gen is het belang­rijk om je pro­duct in de ori­gi­ne­le staat en onbe­scha­digd terug te stu­ren.