Overzicht van alle artikelen

Valpreventie

Valpreventie

Voorkomen is beter dan gene­zen’ Vallen is de laat­ste jaren regel­ma­tig in het nieuws en dat is niet zon­der reden. De gevol­gen van val­len zijn vaak groot. Ze heb­ben niet alleen een gro­te impact op…

lees meer
Het effect van verzuring

Het effect van verzuring

Lichaamswaarden Middels onder­zoek bestaat de moge­lijk­heid om aller­lei ver­schil­len­de waar­den in het men­se­lijk lichaam te meten. Sommige zijn mak­ke­lij­ker te meten dan ande­re. Het meten van de…

lees meer
Dry needling behandeling

Dry needling behandeling

Wat is dry need­ling? Dry need­ling is een metho­de die effec­tief is bij spier­ge­re­la­teer­de klach­ten. Het is een tech­niek waar­bij er een dun­ne naald in de spier wordt gebracht, waar­door de spier snel en…

lees meer

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie