Overzicht van alle artikelen

Opleiding tot manueel therapeut

Opleiding tot manueel therapeut 

Manuele the­ra­pie is een spe­ci­a­li­sa­tie die gevolgd kan wor­den door gedi­plo­meerd fysi­o­the­ra­peu­ten. De Master of Science (MSc) stu­die manu­e­le the­ra­pie duurt nor­ma­li­ter drie jaar en wordt door…

lees meer
Fire Cupping

Fire Cupping 

Fire Cupping is naast acu­punc­tuur één van de behan­del­me­tho­des die bin­nen de TCM (Traditional Chinese Medicine) toe­ge­past kun­nen wor­den om de Qi Flow ofte­wel onze ener­gie­stroom te bevor­de­ren. Evenals…

lees meer
Effecten van krachttraining

Effecten van krachttraining 

Het zal voor nie­mand een ver­ras­sing zijn dat spor­ten een posi­tief effect op je lichaam heeft. In dit blog wordt meer infor­ma­tie gege­ven over wel­ke posi­tie­ve effec­ten dit nou pre­cies zijn en welke…

lees meer
Sportmassage

Sportmassage 

Bij Houben fysi­o­the­ra­pie en per­so­nal trai­ning zijn niet alleen fysi­o­the­ra­peu­ten en trai­ners aan het werk. Ook sport­mas­seurs maken deel uit van ons net­werk. Maar wat doet een sport­mas­seur precies?…

lees meer
Een nieuwe heup of nieuwe knie

Een nieuwe heup of nieuwe knie 

Artrose Artrose (slij­ta­ge) is wereld­wijd de meest voor­ko­men­de aan­doe­ning van het hou­dings- en bewe­gings­ap­pa­raat. De knie­ën en de heu­pen beho­ren tot de gewrich­ten waar­bij artro­se vaak voor­komt. Bijna…

lees meer
TENS bij (Poly)neuropathie

TENS bij (Poly)neuropathie

In mijn 20 jarig func­ti­o­ne­ren als Fysiotherapeut en Acupuncturist ben ik met zeer gro­te regel­maat men­sen tegen­ge­ko­men met neu­ro­pa­thi­sche pijn­klach­ten. ”Brandende, pijn­lij­ke voe­ten met af en toe…

lees meer

Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie