Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzet­ten wan­neer het u uit­komt. U kiest uit 4 ver­schil­len­de bud­get­ten die op elk moment op te waar­de­ren zijn en bruik­baar zijn voor alle men­sen woon­ach­tig op het­zelf­de adres voor alle dien­sten van onze prak­tijk.

Een digi­ta­le card met een tegoed voor alle dien­sten en pro­duc­ten bin­nen Houben Fysiotherapie & Personal Training. (Fysio, tes­ten en trai­ning, com­ple­men­tai­re the­ra­pie en pro­duc­ten)

De card is bruik­baar voor ieder­een op het­zelf­de woon­adres vol­gens de Gemeentelijke Basis Administratie.

De bud­get­ten zijn € 250 – 500 – 750 – 1000,-

Dit bud­get is op elk gewenst moment af te slui­ten of te upgra­den / bij­scha­len. Maximale loop­tijd van het bud­get is 1 jaar van­af start­da­tum.

Bij beta­ling van het bedrag in één keer krij­gen gebrui­kers 10% op de gel­den­de vrije tarie­ven, bij een maan­de­lijk­se beta­ling krij­gen gebrui­kers geen kor­ting op de gel­den­de vrije tarie­ven.

Meest recente berichten

Volg ons op Twitter

6 dagen gele­den
Revalidatie bij kan­ker

Oncologiefysiotherapie is een spe­ci­a­li­sa­tie bin­nen de fysi­o­the­ra­pie. Deze fysi­o­the­ra­peu­ten zijn gespe­ci­a­li­seerd in het bege­lei­den vóór, tij­dens en ná onco­lo­gi­sche tra­jec­ten. Zij zijn in staat… https://t.co/gkJ0IXENTp
2 weken gele­den
Revalideren bij een neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­ning

Binnen onze prak­tijk heb­ben zich een aan­tal collega’s gespe­ci­a­li­seerd in reva­li­da­tie bij neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­nin­gen zoals een beroer­te, Parkinson,… https://t.co/byH6ycVCpb
2 weken gele­den
Sinds afge­lo­pen week­end is onze prak­tijk 3 Masters rij­ker! 🎉👊👏🏻👍🏻💪🏻🥇Thomas Canton en @michelbeuken als manu­eel the­ra­peu­ten en @NadineDeJonge als geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peut. #RustRoest
3 weken gele­den
Spier- en gewrichtsbehand‌el‌i‌n‌g
Spier- en gewrichts­klach­ten kun­nen beper­kin­gen ople­ve­ren bij het uit­voe­ren van aller­lei dage­lijk­se han­de­lin­gen. Bovendien kun­nen ze zeer pijn­lijk zijn. Deze klach­ten kun­nen… https://t.co/fRG24SuQa2
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Schinveld

A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

(alle loca­ties) Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

Share This