Een bud­get dat u zelf beheert en kan inzet­ten wan­neer het u uit­komt. U kiest uit 4 ver­schil­len­de bud­get­ten die op elk moment op te waar­de­ren zijn en bruik­baar zijn voor alle men­sen woon­ach­tig op het­zelf­de adres voor alle dien­sten van onze prak­tijk.

Een digi­ta­le card met een tegoed voor alle dien­sten en pro­duc­ten bin­nen Houben Fysiotherapie & Personal Training. (Fysio, tes­ten en trai­ning, com­ple­men­tai­re the­ra­pie en pro­duc­ten)

De card is bruik­baar voor ieder­een op het­zelf­de woon­adres vol­gens de Gemeentelijke Basis Administratie.

De bud­get­ten zijn € 250 – 500 – 750 – 1000,-

Dit bud­get is op elk gewenst moment af te slui­ten of te upgra­den / bij­scha­len. Maximale loop­tijd van het bud­get is 1 jaar van­af start­da­tum.

Bij beta­ling van het bedrag in één keer krij­gen gebrui­kers 10% op de gel­den­de vrije tarie­ven, bij een maan­de­lijk­se beta­ling krij­gen gebrui­kers geen kor­ting op de gel­den­de vrije tarie­ven.

Volg ons op Twitter

3 dagen gele­den
Inschrijving Houben Fysiotherapie Aope Zittesje geo­pend! https://t.co/yDT8478PYh
6 dagen gele­den
STOPPEN MET ROKEN

Overweegt u om te stop­pen met roken? Neem dan eens een kijk­je op deze web­si­te. Joyce de Vaan bege­leidt men­sen die wil­len stop­pen met roken.

https://t.co/PYDV2i9eCx https://t.co/PYDV2i9eCx
1 week gele­den
HEUP- EN KNIEARTROSE

Artrose is een van de meest voor­ko­men­de gewrichts­aan­doe­nin­gen van het bewe­gings­ap­pa­raat. Bij artro­se is niet alleen het kraak­been en het bot aan­ge­daan, maar kun­nen ook de weke delen zoals… https://t.co/XOdRAiHZDi
Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Lahrhof /
Haagsittardpark
Romeinenstraat 28
6132 GN Sittard-Geleen
T 046 – 4111 451

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur  |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.
E info@houben­fysiotherapie.nl  |  W www.houben­fysiotherapie.nl

 

Share This