Gezond ouder worden en valtraining

Het geri­a­trie­team bin­nen onze prak­tijk bestaat uit gespe­ci­a­li­seer­de geri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peu­ten die zowel in de prak­tijk als aan huis behan­de­len. Bij het ouder wor­den zien we dat er vaak meer­de­re aan­doe­nin­gen tege­lij­ker­tijd gaan spe­len en dat deze invloed op elkaar heb­ben. Ons team pri­o­ri­teert de doel­stel­lin­gen en zorgt er voor dat u zo lang moge­lijk thuis kan blij­ven wonen of terug kan keren op uw oude niveau.

Behandeling is vaak gericht op behou­den of ver­be­te­ren van dage­lijk­se han­de­lin­gen, zoals trans­fers (opstaan uit bed/stoel, lopen, trap­lo­pen etc), balans, coör­di­na­tie, val­trai­ning, loop­hulp­mid­del­trai­ning en coa­ching en advi­se­ren van man­tel- en thuiszorg.


Sittard

Locatie Vrangen­dael /
Broeksittard
Broeksittarderweg 154
6137 BL Sittard-Geleen
T 046 – 888 10 07

Sittard

Locatie Overhoven
Overhoven 103a
6136 EC Sittard
T 046 – 451 26 11

Schinveld

Locatie Gezondheidscentrum
A ge water 20
6451 CD Schinveld
T 045 – 527 45 68

Geleen

Locatie Chiropractie
Mauritslaan 30
6161 HW Geleen
T 046 – 410 55 54

Openingstijden

Ma t/m do 08.00 – 21.00 uur  |  Vrijdag 08.00 – 18.00 uur |  Zaterdag 09.00 – 12.00 uur  |  Wij behan­de­len op afspraak.

 

Volg ons op social media

FacebookTwitterYouTubeLinkedInInstagram

Patiënten Portal >
Personal Training >
ProFysio
Keurmerk Fysiotherapie