Geriatrie, oncologie en oedeemtherapie team

Geriatrie, oncologie en oedeemtherapie team

In onze prak­tijk wer­ken we met een gespe­ci­a­li­seerd team rond geri­a­trie (oude­ren), onco­lo­gie (kan­ker) en oedeem (vocht­pro­ble­men). Behandeling kan plaats­vin­den in de prak­tij­ken te Sittard of Schinveld, maar zeker ook bij u thuis (fysi­o­the­ra­pie aan...