Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie

Pijn in de kaak Als een kaak­ge­wricht of kaak­spie­ren niet goed func­ti­o­ne­ren, kan dat pijn­klach­ten ver­oor­za­ken. Ook een ver­moeid gevoel in de kaken of ande­re onge­mak­ken, zoals het niet goed kun­nen ope­nen of slui­ten van de mond of pro­ble­men met...