Geriatrie, oncologie en oedeemtherapie team

Geriatrie, oncologie en oedeemtherapie team

In onze prak­tijk wer­ken we met een gespe­ci­a­li­seerd team rond geri­a­trie (oude­ren), onco­lo­gie (kan­ker) en oedeem (vocht­pro­ble­men). Behandeling kan plaats­vin­den in de prak­tij­ken te Sittard of Schinveld, maar zeker ook bij u thuis (fysi­o­the­ra­pie aan...
Samenwerking met Anytime Fitness

Samenwerking met Anytime Fitness

Houben Fysiotherapie & Personal Training heeft haar oor­sprong op de Romeinenstraat 28 te Sittard, waar al jaren wordt samen­ge­werkt met Anytime Fitness Sittard Lahrhof. De unie­ke ser­vi­ce­ge­rich­te kruis­be­stui­ving werpt al lan­ge tijd vruch­ten af....
Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie

Pijn in de kaak Als een kaak­ge­wricht of kaak­spie­ren niet goed func­ti­o­ne­ren, kan dat pijn­klach­ten ver­oor­za­ken. Ook een ver­moeid gevoel in de kaken of ande­re onge­mak­ken, zoals het niet goed kun­nen ope­nen of slui­ten van de mond of pro­ble­men met...